News
„Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/30/2021/TP)
„Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie II” (Znak postępowania: ZP/29/2021/PN)
Rozpoznanie cenowe: Udzielenie pożyczki w kwocie 4 000 000 zł na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DAO.262.RC.2/2020
Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach – uzupełnienie” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.7/2020
Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.6/2020
Zapytanie ofertowe: „Dostawa środków czystości na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.5/2020
Zapytanie ofertowe: „Dostawa środków czystościowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.4/2020)
„Zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i koncentratów” (Znak postępowania: ZP/4/2020/PN)
Dostawa środków czystościowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach (DAO.262.ZO/2/2020)
Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach – ZO/3/2020
„Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych” (Znak postępowania: ZP/3/2020/PN)
„Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/2/2020/PN)
Plan zamówień publicznych 2020
Zapytanie ofertowe: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.1/2020)
„Przystosowanie pomieszczeń Pracowni Badań Tomograficznych wraz z wyposażeniem w tomograf komputerowy” (Znak postępowania: ZP/1/2020/PN)
„Dostawa sprzętu do zabiegów bariatrycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/29/2019/PN)
Zapytanie ofertowe: „Usługi transportowe ambulansem pod opieką lekarską lub ratownikiem medycznym na rzecz SP ZOZ w Łapach” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.12/2019)
Zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i koncentratów (Znak postępowania: ZP/28/2019/PN)
Zapytanie ofertowe: „Wykonanie robót instalacyjnych polegających na naprawie poprzez modernizację, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń Stacji Uzdatniania Wody” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.11/2019)
Rozpoznanie cenowe: Udzielenie pożyczki w kwocie 1 000 000 zł na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DAO.262.RC.10/2019
Zapytanie ofertowe: „Dostawa wyrobów medycznych m.in. materiałów szewnych i siatek przepuklinowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.10/2019)
Rozpoznanie cenowe: Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DAO.262.RC.9/2019
Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach Oddziału Chirurgicznego do udzielania świadczeń ginekologicznych (Znak postępowania: ZP/27/2019/PN)
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy termomodernizacji budynku Przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 (Znak postępowania: ZP/26/2019/PN)
Rozpoznanie cenowe: Zakup i dostawa telefonów bezprzewodowych oraz telefonu komórkowego na potrzeby SP ZOZ w Łapach
Zakup i dostawa sprzętów specjalistycznych oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach (Znak postępowania: ZP/25/2019/PN)
Zapytanie ofertowe: „Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach”
Zapytanie ofertowe: „Dostawa środków czystościowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”
Rozpoznanie cenowe: Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach
Rozpoznanie cenowe: Zakup i dostawa telefonów bezprzewodowych oraz telefonu komórkowego na potrzeby SP ZOZ w Łapach
Rozpoznanie cenowe: Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach
Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku
Rozpoznanie cenowe: Zakup i dostawa licencji na potrzeby SP ZOZ w Łapach
Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach”
Zakup i dostawa sprzętów specjalistycznych oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach
Rozpoznanie cenowe: „Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”
Termomodernizacja budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9
Zapytanie ofertowe: „Stały serwis eksploatacyjny zapewniający funkcjonowanie usług IT na potrzeby SP ZOZ w Łapach”
Zakup i dostawa środka transportu do wizyt domowych i transportu pacjentów na potrzeby SP ZOZ w Łapach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:
Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:
Zakup i dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby SPZOZ w Łapach
Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach
Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ w Łapach”
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Łapach
Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach
Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby SPZOZ w Łapach
Dzierżawa aparatów do hemodializy, dzierżawa diatermii elektrochirurgicznej z systemem do zamykania naczyń z dostawą materiałów zużywalnych
Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach
Zapytanie ofertowe: „Dotyczące: Sprzedaży samochodu Dacia Dokker”
„Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach”
Zapytanie ofertowe: ,,Usługa pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanych na potrzeby SPZOZ w Łapach ”
Zapytanie ofertowe: ,,Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”
Zakup i dostawa leków oraz dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia
Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku
Dzierżawa aparatów do hemodializy z dostawą materiałów, dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej z dostawą materiałów, dostawa materiałów do aparatów
Zapytanie ofertowe: „Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z siedziby SPZOZ w Łapach”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:
Korekta planu zamówień publicznych 2019
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.
Przebudowa pomieszczeń przychodni SP ZOZ oraz poradni specjalistycznych
Przetarg pisemny nieograniczony: dot. Sprzedaży samochodu Dacia Dokker
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.
Plan zamówień publicznych 2019
Przetarg pisemny nieograniczony: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców LPR
Przetarg pisemny nieograniczony: dot. Sprzedaży samochodu Dacia Dokker
Przetarg pisemny nieograniczony: „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Demo)
Przetarg pisemny nieograniczony: Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych (Demo)
Zapytanie ofertowe: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli” (Demo)
Przetarg pisemny nieograniczony „Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych” (Demo)
Przetarg pisemny nieograniczony dot. ”sprzedaży kotłów wysokoprężnych” (Demo)
Przetarg pisemny nieograniczony: Dostawa mebli (Demo)
Zapytanie ofertowe: „Dostawa szwów, siatek, i innych materiałów medycznych” (Demo)
Przetarg pisemny nieograniczony dot. ”sprzedaży kotłów wysokoprężnych” (Demo)
Zapytanie ofertowe dot. ”modernizacji kotłowni” (Demo)
Zapytanie ofertowe dot. ”modernizacji kotłowni” (Demo)
Zapytanie ofertowe/uzupełnienie dot. dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących (Demo)
Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego (Demo)
Zapytanie ofertowe dot. dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących (Demo)
Zapytanie ofertowe dot. przeprojektowania i korekty istniejącego projektu pod przebudowę parteru budynku głównego (Demo)
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (Demo)
Zapytanie ofertowe dot. zakupu nowego samochodu 9-osobowego (Demo)
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów (Demo)
Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu szpitalnego (Demo)
Zamówienie – Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku (Demo)
Rozpoznanie cenowe – opracowania audytu energetycznego (Demo)
Zapytanie ofertowe – świadczenie usług wynajmu sali konferencyjnej z obsługą techniczna oraz usługą cateringową (Demo)
Zapytanie ofertowe – usługa tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język litewski (Demo)
Zapytanie ofertowe – świadczenie usług transportu sanitarnego (Demo)
Zapytanie ofertowe (Demo)
Rozpoznanie cenowe – Wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia prac remontowych (Demo)
ZAPYTANIE OFERTOWE Dot: Wykonania usług pralniczych dla SP ZOZ w Łapach na okres 12 miesięcy (Demo)
Plan zamówień publicznych SP ZOZ w Łapach na 2018 rok (Demo)
Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)
Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla SP ZOZ w Łapach (Demo)
Wynajem powierzchni użytkowych pod dwa aparaty vendingowe (Demo)
Przetarg nieograniczony pisemny na wynajem pomieszczeń położonych w Łapach przy ulicy Korczaka 23 (Demo)
Dostawa i instalacja nowych urządzeń medycznych oraz wyposażenia meblowego na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)
Przetarg nieograniczony – Dostawa szwów, staplerów, siatek, i innych materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)
Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)
Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratownictwa medycznego (Demo)
Zapytanie ofertowe na sukcesywna dostawę środków czystości na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)
Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY SP ZOZ W ŁAPACH (Demo)
Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych do przeprowadzania zabiegów bariatrycznych (Demo)
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW (Demo)
Przetarg nieograniczony pisemny na wynajem pomieszczeń położonych w Łapach przy ulicy Piaskowej 9 (Demo)
Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)
Opracowanie dokumentacji przebudowy parteru szpitala w Łapach (Demo)
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi transportu sanitarnego na rzecz SP ZOZ w Łapach (Demo)
Wykonanie usług pralniczych (Demo)