News
Rozpoznanie cenowe: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ROZPOZNANIA CENOWEGO
Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej zadania „Zagospodarowanie terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,ul. Janusza Korczaka 23” (Znak postępowania: ZP/31/2022/TP)
„Przebudowa pomieszczeń Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG oraz pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23” (Znak postępowania: ZP/30/2022/TP)
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/29/2022/TP)
„Zakup, dostawa i instalacja sprzętu medycznego na potrzeby Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/27/2022/PN)
Rozpoznanie cenowe: Udzielenie pożyczki w kwocie 4 000 000 zł na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DZP.262.RC.1/2021
Rozpoznanie cenowe: Udzielenie pożyczki w kwocie 4 000 000 zł na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DZP.262.RC.1/2021
„Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/30/2021/TP)
„Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie II” (Znak postępowania: ZP/29/2021/PN)