News
Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej zadania „Zagospodarowanie terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,ul. Janusza Korczaka 23” (Znak postępowania: ZP/31/2022/TP)
„Przebudowa pomieszczeń Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG oraz pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23” (Znak postępowania: ZP/30/2022/TP)
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/29/2022/TP)
„Zakup, dostawa i instalacja sprzętu medycznego na potrzeby Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/27/2022/PN)
Rozpoznanie cenowe: Udzielenie pożyczki w kwocie 4 000 000 zł na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DZP.262.RC.1/2021
Rozpoznanie cenowe: Udzielenie pożyczki w kwocie 4 000 000 zł na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DZP.262.RC.1/2021
„Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/30/2021/TP)
„Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie II” (Znak postępowania: ZP/29/2021/PN)
Rozpoznanie cenowe: Udzielenie pożyczki w kwocie 4 000 000 zł na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DAO.262.RC.2/2020
Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach – uzupełnienie” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.7/2020
Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.6/2020
Zapytanie ofertowe: „Dostawa środków czystości na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.5/2020
Zapytanie ofertowe: „Dostawa środków czystościowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.4/2020)
„Zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i koncentratów” (Znak postępowania: ZP/4/2020/PN)
Dostawa środków czystościowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach (DAO.262.ZO/2/2020)
Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach – ZO/3/2020
„Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych” (Znak postępowania: ZP/3/2020/PN)
„Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/2/2020/PN)
Plan zamówień publicznych 2020
Zapytanie ofertowe: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.1/2020)
„Przystosowanie pomieszczeń Pracowni Badań Tomograficznych wraz z wyposażeniem w tomograf komputerowy” (Znak postępowania: ZP/1/2020/PN)
„Dostawa sprzętu do zabiegów bariatrycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/29/2019/PN)
Zapytanie ofertowe: „Usługi transportowe ambulansem pod opieką lekarską lub ratownikiem medycznym na rzecz SP ZOZ w Łapach” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.12/2019)
Zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i koncentratów (Znak postępowania: ZP/28/2019/PN)
Zapytanie ofertowe: „Wykonanie robót instalacyjnych polegających na naprawie poprzez modernizację, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń Stacji Uzdatniania Wody” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.11/2019)
Rozpoznanie cenowe: Udzielenie pożyczki w kwocie 1 000 000 zł na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DAO.262.RC.10/2019
Zapytanie ofertowe: „Dostawa wyrobów medycznych m.in. materiałów szewnych i siatek przepuklinowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Numer postępowania: DAO.262.ZO.10/2019)
Rozpoznanie cenowe: Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DAO.262.RC.9/2019
Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach Oddziału Chirurgicznego do udzielania świadczeń ginekologicznych (Znak postępowania: ZP/27/2019/PN)
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy termomodernizacji budynku Przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 (Znak postępowania: ZP/26/2019/PN)
Rozpoznanie cenowe: Zakup i dostawa telefonów bezprzewodowych oraz telefonu komórkowego na potrzeby SP ZOZ w Łapach
Zakup i dostawa sprzętów specjalistycznych oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach (Znak postępowania: ZP/25/2019/PN)
Zapytanie ofertowe: „Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach”
Zapytanie ofertowe: „Dostawa środków czystościowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”