News
Rozpoznanie cenowe: Udzielenie pożyczki w kwocie 12.000.000 zł na potrzeby SP ZOZ w Łapach
Rozpoznanie cenowe: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ROZPOZNANIA CENOWEGO
Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej zadania „Zagospodarowanie terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,ul. Janusza Korczaka 23” (Znak postępowania: ZP/31/2022/TP)
„Przebudowa pomieszczeń Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG oraz pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23” (Znak postępowania: ZP/30/2022/TP)
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/29/2022/TP)
„Zakup, dostawa i instalacja sprzętu medycznego na potrzeby Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/27/2022/PN)