ZP/1/2020/ZC

,,ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

ZAPROSZENIE

Do złożenia oferty

Na dostawę (sprzedaż)

Artykułów spożywczych
w trybie „zapytania o cenę” – art. 69 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej – uPzp)

Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

UL. J. KORCZAKA 23

18-100 ŁAPY

na sekretariacie do dnia 17.08.2020 r. do godz. 12.00.

Kopertę należy oznaczyć: „Oferta na zakup i dostawę artykułów spożywczych”

Edytowano 17.08.2020

Edytowano 19.08.2020

Edytowano 01.09.2020

Skip to content