Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

fax. 85 814 24 54, 85 814 24 82

tel. sekretariat: 85 814 24 38

tel. Dział spraw pracowniczych : 85 814 24 18

Sprawy ogólne – sekretariat@szpitallapy.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iodo@szpitallapy.pl

Zamówienia publiczne – przetargi@szpitallapy.pl

Numer rachunku bankowego: 21 8769 0002 0392 2028 2000 0010

Umów wizytę telefonicznie:

Poradnie: chirurgiczna, laryngologiczna, neurologiczna, nefrologiczna, dermatologiczna – 085 814 24 17

Poradnia ginekologiczno-położnicza – 085 814 24 23

Poradnia rehabilitacji leczniczej, dział fizjoterapii, ośrodek dzienny rehabilitacji – 085 715 22 94, 085 833 40 08