KOntakt

                                                                                    WAŻNE NUMERU TELEFONÓW:

Lokalizacja Numer Telefonu
Administracja
Sekretariat 85 81-42-438
Dyrektor 85 81-42-438
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Gł. księgowy 85 81-42-438
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 85 81-42-437
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych 85 81-42-448
Dział Finansowo – Księgowy 85 81-42-427
Dział Spraw Pracowniczych 85 81-42-418
Dział Logistyki – Kierownik 605 606 900
Dział Logistyki 85 81-42-426
Dział Administracyjno – Zaopatrzeniowy 85 81-42-426
Dział Zamówień Punlicznych 85 81-42-451
Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych 85 81-42-421
Dział Informatyki 85 81-42-438
Główny Specjalista ds. Inwestycji 85 81-42-426
Główny Specjalista ds. Funduszy Unijnych 85 81-42-451
INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
Przychodnia specjalistyczna – ul. J. Korczaka
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Chorób Wewnętrznych
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
Poradnia Anestezjologiczna
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
85 81-42-417
Przychodnia specjalistyczna – ul. Piaskowa 9
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
Poradnia Laryngologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych
85 83 – 34 – 008 lub
85 71 – 52 – 294
Rehabilitacja
  603 804 100
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
  85 81-42-435
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Rejestracja 85 81-42-407
Pokój pielęgniarski 85 81-42-416
Pokój lekarski 85 81-42-466
Oddział Chirurgiczny
Lekarz kierujący oddziałem
85 81-42-425
Pokój lekarski
85 81-42-461
Dyżurka pielęgniarek
85 81-42-424
Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc
Lekarz kierujący oddziałem
85 81-42-423
Pokój lekarski
85 81-42-441
Dyżurka pielęgniarek
85 81-42-442
Oddział Ginekologiczny
Pokój lekarski
85 81-42-408
Pielęgniarka oddziałowa
85 81-42-476
Dyżurka pielęgniarek
85 81-42-474
Oddział Anestezjologiczny i Intensywnej Terapii
Lekarz kierujący oddziałem
85 81-42-403
Pokój lekarski
85 81-42-405
Pielęgniarka oddziałowa
85 81-42-402
Dyżurka pielęgniarek
85 81-42-404
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy / Oddział Paliatywny
Pielęgniarka oddziałowa
85 81-42-465
Dyżurka pielęgniarek
85 81-42-447
Stacja Dializ
Pokój lekarski
85 81-42-452
Pielęgniarka oddziałowa
85 81-42-428
Dyżurka pielęgniarek
85 81-42-453
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
85 81-42-459
Blok Operacyjny – Anestezjolog
85 81-42-458
Pracownia USG
  85 81-42-429
Pracownia RTG
  85 81-42-433
Laboratorium
  85 81-42-456
Pracownia Tomografii Komputerowej
  85 81-42-400
Pracownia Endoskopii
  85 81-42-412
Centralna Sterylizatornia
  85 81-42-406
Apteka Szpitalna
  85 81-42-457
Magazyn Szpitala
  85 81-42-464
Kuchnia
  85 81-42-413
Pralnia
  85 81-42-449
FAX SZPITALA:
  85 814-24-54

  

Skip to content