oddziały - szpital łapy
oddziały w szpitalu w łapach

Wykaz świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

SOR funkcjonuje w systemie całodobowym. Przyjmowani i diagnozowani są pacjenci z nagłym zagrożeniem zdrowia
i życia, zgłaszający się samodzielnie, a także przekazywani przez zespoły Ratownictwa Medycznego.

Świadczenia zdrowotne w SOR obejmują m.in.:

 • Zapewnienie pacjentom doraźnej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej stosownie do stanu chorego, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
 • nagłe przyjęcia i przekazanie do oddziału pacjentów zakwalifikowanych
  do hospitalizacji w oddziałach, w przypadkach pacjentów, którzy ulegli urazom w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne lub z innych szpitali
 • udzielanie porad i/lub realizacja zabiegów w trybie ambulatoryjnym w przypadkach pacjentów zgłaszających się z urazami lub innymi objawami chorobowymi, w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne, a nie wymagających hospitalizacji w oddziałach szpitalnych
 • kompleksowe zabezpieczanie i przygotowanie do transportu oraz jego organizacja, pacjentów zgłaszających się z urazami lub innymi objawami chorobowymi, w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne, którzy zgodnie z diagnozą i zleceniem lekarza mają być natychmiast przewiezieni do innego szpitala
  lub do ośrodka diagnostycznego

W SOR podczas realizacji świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia.

W ramach realizacji świadczeń uwzględnionych w umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem zdrowia zakresy świadczeń, grupy świadczeń oraz świadczenia szczegółowo są określone w aktualnym obowiązującym katalogu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 • Barbara Bohdan – specjalista medycyny ratunkowej

Lekarze:

 • Lek med. Michał Wojciech Chilewicz – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista gastroenterologii
 • Lek med. Dorota Lewko-Ninkiewicz – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista medycyny ratunkowej, Specjalista medycyny rodzinnej
 • Lek med. Sebastian Szpak – Specjalista medycyny ratunkowej
 • Lek med. Krzysztof Kozakiewicz – Specjalista chirurgii ogólnej
 • Lek med. Monika Ściana – Specjalista neurologii
 • Lek med. Piotr Zaleski – Specjalista medycyny ratunkowej
 • Lek med. Maciej Klimek – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista alergologii
 • Lek med. Wojciech Cieślak – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista kardiologii
 • Lek med. Piotr Gołaszewski – Specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka koordynująca Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

 • Agata Jóźwiak – mgr pielęgniarstwa

 

Dane kontaktowe:

 • 85 81 42 416 – Sala obserwacyjna
 • 85 81 42 407 -Rejestracja
 • 85 81 42 466 -Lekarze

Wykaz świadczeń udzielanych

 w ODDZIALE ANESTEZJOLOGII

 I INTENSYWNEJ TERAPII

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który dysponuje czterema nowoczesnymi stanowiskami przeznaczonymi dla osób dorosłych (od 18 roku życia). Wyposażony został w najwyższej klasy sprzęt do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych, zgodny z wymogami określonymi wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia
i warunkami stawianymi przez NFZ.

Świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii:

Leczymy m.in.:

 • chorych w stanach zagrożenia życia spowodowane potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia);
 • prowadzimy ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych;
 • stosujemy dostępne metody i techniki terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych i wspomagających czynności podstawowych organizmu;
 • prowadzimy sztuczne żywienie chorych;
 • na stanowisku nadzoru pielęgniarskiego zapewniamy możliwość obserwacji bezpośredniej;
 • zapewniamy możliwość przeprowadzenia całodobowych niezbędnych badań radiologicznych, USG, laboratoryjnych, a w szczególności gazometrycznych, biochemicznych oraz hematologicznych w tym krzepnięcia krwi;
 • zapewniamy możliwość izolacji pacjentów, dostępność do wyrobów medycznych monitorujących i terapeutycznych, niezbędnych do wykonania specjalistycznych interwencji w stanach zagrożenia życia;
 • leczenie chorych ma charakter interdyscyplinarny;
 • w razie, gdy stan zagrożenia pacjentów nie wymaga dalszego postępowania
  w zakresie interwencji terapeutycznej , leczenie przejmują inne oddziały szpitala.

      Lekarz kierujący Oddziałem:

 • lek. Jolanta Witkowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

      Lekarze:

 • Lek med. Ewa Birycka – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • dr n. med Olga Karoza – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Marianna Rojek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Anna Szafran-Wilczyńska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Agata Wargocka-Skiepko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Tomasz Maziewski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Joanna Siemieniuk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Agnieszka Jabłonowska– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Agnieszka Średzińska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Karolina Rygasiewicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Andrzej Rybak- Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Tomasz Zaleski – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek med. Ewa Znosko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr Agnieszka Stypułkowska – Specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego

   Dane kontaktowe:

   Lekarz kierujący oddziałem: tel. 85 81 42 403

   Pokój lekarski: tel. 85 81 42 405

   Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 85 81 42 402

   Pokój pielęgniarski: tel. 85 81 42 404

Wykaz świadczeń udzielanych w Oddziale Chirurgicznym

Świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej

 • operacje odbytnicy (przednia i brzuszno – kroczowa resekcja);
 • operacje okrężnicy także z zastosowaniem techniki laparoskopowej;
 • operacje przepuklin pachwinowych z wszczepem materiału syntetycznego także laparoskopowo;
 • operacje przepuklin brzusznych;
 • laparoskopowa cholecystostomie;
 • operacje przepuklin około przełykowych;
 • operacje proktologiczne – żylaki, przetoki, szczeliny, wycięcie miejscowe guzów
 • operacje tarczycy;
 • operacje żylaków kończyn dolnych;
 • operacje niedrożności, także laparoskopowo;
 • laparoskopie diagnostyczne;
 • operacyjne leczenie otyłości;
 • wycięcie wyrostka robaczkowego laparoskopowo;
 • operacje guzów powłok;
 • leczenie stopy cukrzycowej;
 • operacje guzów sutka;
 • operacje żołądka – resekcja, przedziurawienie wrzodów;

Świadczenia z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej:

Leczenie operacyjne w zakresie kończyny górnej, m.in:
 • palca „trzaskającego”;
 • choroby de Quervaina;
 • przykurczu Dupuytrena;
 • torbieli galaretowatej;
 • neuropatii nerwów obwodowych w tym zespołu ciaśni kanału nadgarstka oraz kanału
 • Guyona;
 • rekonstrukcje nerwów i ścięgien.
Leczenie operacyjne w zakresie kończyny dolnej, m.in:
 • rekonstrukcje deformacji przedstopia w tym palucha koślawego;
 • palców młotowatych i szponiastych, palucha sztywnego;
 • rekonstrukcja ścięgna Achillesa;
 • zmian zwyrodnieniowych;
 • neuropatii;
Chirurgia urazowa:
 • dynamizacja zespoleń;
 • operacje w zaburzeniach zrostu kostnego;
 • usuwanie zespoleń;
 • naprawa urazowych uszkodzeń tkanek miękkich;
 • leczenie schorzeń narządu ruchu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego (PRP).

Lekarz kierujący Oddziałem:

 • Lek med. Fabian Aleksander Kamiński – specjalista chirurgii ogólnej

     Lekarze

 • Lek med. Jan Hrycuk– specjalista chirurgii ogólnej
 • Lek med. Inna Diemieszczyk – specjalista Chirurgii Ogólnej
 • Lek med. Danuta Zaremba
 • Dr n. med. Magdalena Olszewska – Specjalista Chirurgii Ogólnej
 • dr hab. n. med. Hady Razak Hady- specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka oddziałowa

 • Dorota Stabińska – mgr pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

 

     Lekarze Ortopedzi

 • dr hab. n. med. Marek Bielecki – Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lek med. Andrzej Purwin -Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lek med. Jerzy Wojnar -Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lek med. Paweł Żebrowski – Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Dr n. med. Sławomir Olszewski – Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lek med. Łukasz Bienias – Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lek med. Cezary Kosmaczewski – Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lek med. Maciej Cylwik – Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lek med. Krzysztof Bielski – Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lek med. Tomasz Niebrzydowski – w tackcie specjalizacji
 • Lek med. Piotr Łopieński – w tackcie specjalizacji
 • Lek med. Karol Monach – w tackcie specjalizacji
 • Lek med. Dawid Skrodzki – w tackcie specjalizacji
 • Lek med. Mateusz Szymański – w tackcie specjalizacji
 • Lek med. Rafał Mioduszewski – w tackcie specjalizacji

Dane kontaktowe:

Lekarz kierujący oddziałem: 85 81 42 425

Pokój lekarski: 85 81 42 461

Pielęgniarka oddziałowa: 85 81 42 469

Pokój pielęgniarek: 85 81 42 424

Świadczenia z zakresu ginekologii:

 • operacje na szyjce macicy:

     – konizacja szyjki macicy;
     – biopsja szyjki macicy;
     – usunięcie polipa szyjki macicy;
     – diagnostyka zabiegowa i/lub leczenie operacyjne niezłośliwych zmian chorobowych szyjki macicy;

 • leczenie operacyjne zaburzeń statystyki narządów płciowych drogą pochwową;
 • wyłyżeczkowanie jamy macicy;
 • endoskopowe leczenie operacyjne (laparoskopia, histeroskopia);
 • pobranie wycinka ze sromu;
 • operacje rekonstrukcji dna miednicy;
 • amputacja trzonu macicy drogą laparoskopową;
 • operacje plastyczne pochwy i krocza;
 • usunięcie mięśniaków macicy drogą laparoskopową;
 • leczenie operacyjne nietrzymania moczu przy użyciu taśm typu: TVT, IVS lub TOT.

Lekarz Kierujący oddziałem – Jarosław Śliwko – specjalista położnictwa i ginekologii

 • Lek med. Rafał Bachórzewski – Specjalista ginekologii i położnictwa
 • Lek med. Marta Osmólska – Specjalista ginekologii i położnictwa
 • Lek med. Ewa Bibik – Specjalista ginekologii i położnictwa
 • Lek med. Michał Ryń – w trakcie specjalizacji
 • Lek Beata Sulewska – Specjalista ginekologii i położnictwa

Pielęgniarka Oddziałowa ;

 • mgr. Emilia Łupińska

 

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:

 • Dr n. med. Anna Daniluk-Jamro – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista nefrologii

Lekarze:

 • Lek Elżbieta Laudańska – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista nefrologii
 • Lek med. Izabela Płońska – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista kardiologii
 • Lek med. Andrzej Penpicki – Specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek med. Karolina Kuczyńska- Specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Dorota Kowalewicz – Specjalistka Pielęgniarstwa internistycznego

Stacja Dializ

Kierownik stacji dializ – Anna Daniluk – Jamro – 85 814-24-52

Oddziałowa Dorota Kowalewicz – 85-814-24-53

Pokój pielęgniarek – 85-814-24-53

Technicy – 85-814-24-19

Wykaz świadczeń udzielanych

 w ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I CHORÓB PŁUC.

 1. Leczenie świeżo wykrytej cukrzycy t.1 oraz cukrzycy t.2 z klinicznymi objawami hiperglikemii:
      – ostrych powikłań cukrzycy (hipoglikemia, hyperglikemia, śpiączki cukrzycowe);
       – zaostrzenie przewlekłych powikłań;
       – modyfikacja schematu terapii chorych, którzy nie uzyskali celów;
       – terapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych.
 1. Leczenie chorób układu krążenia:
    – migotanie i trzepotanie przedsionków;
      – leczenie zaburzeń rytmu serca innych niż migotanie przedsionków;
      – niewydolność krążenia;
      – zaostrzeń przewlekłych schorzeń układu krążenia;
      – nieinwazyjna diagnostyka choroby wieńcowej.
 1. Leczenia zaostrzeń POCHP.
 2. Leczenie i diagnostyka zapalenia płuc.
 3. Leczenie chorób układu moczowego głównie zapalnych i niewydolności nerek (ze współpracą ze Stacją Dializ).
 4. Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, które nie wymagają leczenia chirurgicznego.
 5. Diagnostyka i leczenia schorzeń układu pokarmowego.

    Wykonywane procedury i stosowane leczenie we współpracy z Pracownią Endoskopii

    Gastroenterologicznej:

a) Gastroskopia z:
    – wykonaniem testu urazowego w kierunku H.pylori;
    – biopsją;
    – zabiegiem usunięcia ciała obcego;
    – zabiegiem polipektomii;
    – asystą przy zabiegu zakładania przezskórnej gastrostomii PEG;
    – zabiegiem tamowania krwawienia (klipsy, obstrzykiwanie, beamer arganowy).

b) Kolonoskopia (sigmoidoskopia):
     – diagnostyczna z pobraniem biopsji i badaniem histopatologicznym;
     – z polipektomią.
Stosowanie żywienia prenatalnego i enteralnego.

 1. Krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające leczenia operacyjnego.
 2. Wodobrzusze-leczenie obarczające i uzupełniające niedobory.
 3. Niewydolność wątroby w tym nadciśnienie wrotne, wodobrzusze, encefalopatia.
 4. Leczenie zachowawcze w kolce żółciowej i innych bólach brzucha.
 5. Diagnostyka objawów dyspeptycznych i/lub wskazujących na podejrzenie nowotworu przewodu pokarmowego (utrudnione połykanie, chudnięcie, wymioty, bóle brzucha, zaparcie, zmiana rytmu wypróżnień, niedokrwistość).Wstępna diagnostyka zaawansowania nowotworów układu pokarmowego.
 6. Leczenia zaostrzeń nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego.
 7. Diagnostyka i leczenie czynnościowych schorzeń przewodu pokarmowego.
 8. Leczenie (bez wskazań do leczenia OAIT) zatruć alkoholem, lekami, środkami psychoaktywnymi.

       Lekarz kierujący Oddziałem:

 • dr n. med. Marzanna Makarewicz-Płońska– specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii, specjalista medycyny ratunkowej

       Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem

 • lek. Michał Chilewicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii

       Koordynator Oddziału Chorób Płuc

 • Lek med. Dominik Siergiejko – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista chorób płuc

Lekarze:

 • Lek med. Magdalena Fedyk – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista diabetologii
 • Lek med. Joanna Antoniuk – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista medycyny rodzinnej, Specjalista medycyny ratunkowej
 • Lek med. Teresa Łapińska – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista chorób płuc
 • Lek med. Karolina Kuczyńska – Specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek med. Kamil Piekutowski – Specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek med. Przemysław Białek – Specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek med. Marcin Tworkowski – Specjalista medycyny rodzinnej
 • Lek med. Agnieszka Zaleska – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista medycyny rodzinnej
 • Lek med. Dominika Południewska – Specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek med. Oksana Dowlaszewicz Lekarz w trakcie specjalizacji
 • dr n. med. Beata Kuklińska – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista chorób płuc

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr Barbara Kulesza 

Dane kontaktowe:

Lekarz kierujący oddziałem: tel. 85 81 42 422

Pokój lekarski: tel. 85 81 42 441

Pielęgniarka oddziałowa: tel. 85 81 42 430

Pokój pielęgniarski: tel. 85 81 42 442
oraz tel. 85 81 42 491

      Blok operacyjny SPZOZ w Łapach wyposażony jest w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, który pozwala na bezpieczne przeprowadzenie znieczulenia i zabiegów operacyjnych.

W swojej strukturze blok posiada:

 • śluzy, gdzie personel zmienia odzież i obuwie używane na terenie szpitala, na przeznaczone wyłącznie do użycia w obrębie bloku operacyjnego,
 • magazyny narzędzi i sprzętu,
 • 2 sale operacyjne, na których wykonywane są zabiegi z zakresu: chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii,
 • salę nadzoru poznieczuleniowego, która ma 3 stanowis
 • pomieszczenia socjalne dla pracowników.
  Wyposażenie sal operacyjnych oraz sali nadzoru poznieczuleniowego jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Nad bezpieczeństwem i komfortem pacjentów w trakcie i po operacji czuwa profesjonalny zespół składający się z lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarek anestezjologicznych i pielęgniarek instrumentariuszek.

Lekarz kierujący blokiem operacyjnym

Jolanta Witkowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarze:

Lek med. Ewa Birycka – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Dr n.med. Olga Karoza – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Marianna Rojek – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Wiesław Skibko – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Anna Szafran- Wilczyńska – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Agata Wargocka-Skiepko – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Tomasz Maziewski – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Joanna Siemieniuk – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Agnieszka Jabłonowska – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Agnieszka Średzińska – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Karolina Rygasiewicz – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Andrzej Rybak – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Tomasz Zaleski – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek med. Ewa Znowsko – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

       Pielęgniarka oddziałowa

Urszula Wyszyńska – mgr pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa  operacyjnego

   Dane kontaktowe: 

   Lekarz kierujący blokiem operacyjnym:  tel. 85 81 42 403 

   Pokój lekarski:  tel. 85 81 42 458

   Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 85 81 42 459

   Pokój pielęgniarski:  tel. 85 81 42 459

Dokumenty do pobrania w linku poniżej:
DOKUMENTY DO POBRANIA – NACIŚNIJ

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy udziela świadczeń w zakresie opieki długoterminowei stacjonarnej. Świadczenia skierowane są przede wszystkim do osób przewlekle chorych.

Głównym zadaniem  Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych , które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, braku samodzielności w samoopiece , samopielęgnacji i rehabilitacji

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do ZPO:

 • skierowanie do ZPO
 • zaświadczenie lekarskie
 • wywiad pielęgniarski
 • kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel
 • aktualna decyzja emerytalno – rentowa lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu

Dokumenty te na wniosek świadczeniobiorcy wypełnia lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku pobytu pacjenta w domu, natomiast gdy pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz i pielęgniarka danego oddziału, Świadczeniobiorca składa skierowanie bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu pielęgnacyjno –  opiekuńczego, a kierownik zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy o przewidywanym terminie przyjęcia.

Zasady pobytu:

 • Pobyt pacjenta w zakładzie jest czasowy, uzależniony od stanu zdrowia i jego oceny wg skali Barthel
 • NFZ finansuje świadczenia zdrowotne, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dna 12 czerwca2019(DZ. U. nr. poz.1373)o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Zarządzenie NR 45/2018DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 maja 2018 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Do Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie choroby psychicznej, uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych, z chorobą zakaźną, chorobą nowotworową oraz pacjent kwalifikujący się do DPS, u którego podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Kierownik ZPO

 • Lek med. Dorota Toczydłowska-Lasota – Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista hipertensjologii

Z-ca Kierownika

 • Barbara Jocz-Borowska

Lekarze:

 • Lek med. Artur Kraśnicki Lekarz Specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek med. Adam Zduńczyk Lekarz Specjalista psychiatrii

Psycholog:

 • mgr Joanna Badałow – psycholog
 • mgr Katarzyna Owczarczuk – psycholog

Dane kontaktowe:

Kierownik: tel. 85 81 42 465

Z-ca Kierownika: tel. 85 81 42 465

Pokój pielęgniarek: tel. 85 81 42 447

Pokój Lekarski: tel. 85 81 42 432

Sekretarka Oddziałowa: tel. 85 81 42 436

Lekarz kierujący Oddziałem:

 • Lek med. Dorota Toczydłowska-Lasota – Specjalista chorób wewnętrznych; Specjalista hipertensjologii

Lekarz:

 • Lek med. Artur Kraśnicki – Specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Barbara Jocz – Borowska

Dane kontaktowe:

Kierownik: tel. 85 81 42 465

Z-ca Kierownika: tel. 85 81 42 465

Pokój pielęgniarek: tel. 85 81 42 447

Pokój Lekarski: tel. 85 81 42 432

Sekretarka Oddziałowa: tel. 85 81 42 436

Rejestracja i wydawanie wyników badań histopatologicznych – od wtorku do czwartku w godz. 8-15; piątek w godz. 8-12

Rejestracja telefoniczna 85 814 24 12 (od wtorku do czwartku w godz. 8-15; piątek 8-12)

Kierownik:

 • dr Andrzej Penpicki

Lekarze endoskopiści 

 • dr Andrzej Penpicki – specjalista chorób wewnętrznych
 •  dr Michał Chilewicz – specjailsta chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Asystentki endoskopowe:

 • mgr. Małgorzata Wnorowska – pielęgniarka
 • mgr Dorota Stabińska – pielęgniarka
 • mgr Monika Mojsa – pielęgniarka
 • Martyna Szpakowska – pielęgniarka

Rejestracja:

 • Ewa Iwanowska

Rejestracja, telefon:               85 814 24 12

E-mail:                                    endoskopia@szpitallapy.pl

Fax:                                         85 814 24 38

Zakres świadczeń:

Diagnostyka:

 • Gastroskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego (ze zmian chorobowych, w diagnostyce choroby nowotworowej, w diagnostyce celiakii i innych) i testem w kierunku obecności Helicobacter pylori
 • Kolonoskopia diagnostyczna z pobieraniem wycinków do badania histopatologicznego (diagnostyka chorób zapalnych jelita, polipów, uchyłków, zmian naczyniowych, itp).
 • Dzięki zastosowaniu przez nas w trakcie kolonoskopii insuflacji jelita za pomocą CO2 (zamiast powietrza), pacjenci odczuwają znacząco mniejszy dyskomfort w trakcie badania i po badaniu
 • Diagnostyka nowotworów górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki wczesnego raka)

Zabiegi:

 • Usuwanie polipów (polipektomia, mukozektomia)
 • Endoskopowe leczenie krwawień z przewodu pokarmowego (metodą injekcyjną, mechaniczną – klipsowanie, APC – za pomocą beamera argonowego)
 • Zabiegowe leczenie zmian naczyniowych
 • PEG (przezskórna gastrostomia endoskopowa)
 • Zakładanie zgłębnika do żywienia dojelitowego

Pracownia Endoskopii spełnia obowiązujące wymagania wobec pracowni diagnostycznych.

 • Odpowiednia ilość i rodzaj sprzętu
 • Automatyczna klimatyzacja
 • 2 gabinety badań endoskopowych
 • W centralnej części Pracowni wydzielone pomieszczenie do mycia i dezynfekcji endoskopów (automatyczny proces dezynfekcji), z 2 urządzeniami do automatycznej dekontaminacji, dostęp do sprężonego powietrza
 • Dostęp do sterylizacji
 • Stanowisko do znieczulenia ogólnego z aparatem do prowadzenia znieczulenia
 • Gabinet wybudzeń z własną toaletą (recovery room)
 • Gabinet do opisu badań
 • Poczekalnia z rejestracją
 • Toalety dla pacjentów, w tym niepełnosprawnych

Sprzęt:

 • Tor wizyjny wysokiej rozdzielczości (cały), z upscallingiem do 4K.
 • Nowoczesne endoskopy giętkie. Wszystkie posiadane endoskopy wysokiej rozdzielczości, z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła (BLI), posiadają specjalny kanał waterjet do efektywnego spłukiwania pola widzenia z wykorzystaniem specjalnych pomp, co wpływa na jakość badań oraz ułatwia wykonywanie zabiegów.
 • Duże, 55″ monitory wysokiej rozdzielczości
 • Wysokiej jakości, w pełni zautomatyzowane zabiegowe generatory elektrochirurgiczne z modułem argonowym
 • Pompy ssące dużej mocy
 • Aparat do znieczuleń, dostęp do tlenu, sprężonego powietrza
 • Kardiomonitory z pulsoksymetrią
 • W pełni automatyczne dekontaminatory do dezynfekcji
 • Komputerowy system rejestracji i statystyki
 • Komputerowy system do opisu, archiwizacji badań, dokumentacji obrazowej; kolorowy wydruk, drukarka etykiet
 • Elektroniczny dostęp do wyników badań histopatologicznych

Personel i współpraca:

 • Wykwalifikowany personel (potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania endoskopii wg systemu opracowanego przez konsultanta krajowego i PTG), system regularnych szkoleń
 • Ścisła współpraca z zespołami anestezjologicznymi, Oddziałem Intensywnej Terapii, Oddziałami Chirurgii i Chorób Wewnętrznych, Stacją Dializ, Oddziałem Dziecięcym, Pracownią Histopatologii, USG, Rtg, Laboratorium
Apteka szpitalna

Apteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35

Kontakt:  Tel.  85-814-24-57

E-mail: apteka@szpitallapy.pl

Zakres działalności apteki:

 • zaopatrywanie oddziałów, zakładów i poradni w leki i wyroby medyczne,
 • sporządzanie leków recepturowych,
 • prowadzenie komputerowej ewidencji produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • udział w racjonalizacji farmakoterapii,
 • udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
 • monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii,
 • monitorowanie na bieżąco wszystkich wstrzymanych i wycofanych produktów leczniczych.

Pracownicy naszej apteki czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw oraz dystrybucją leków na oddziały. Wszystkie leki znajdujące się w aptece szpitalnej są przechowywane zgodnie z wymogami nakładanymi przez producentów leków oraz Prawo Farmaceutyczne. Ponadto biorą czynny udział w usprawnianiu i racjonalizacji gospodarki lekiem w szpitalu opracowując receptariusz szpitalny.

Przydatne linki:

 

 1. Link do komunikatów bezpieczeństwa dotyczy wyrobów medycznych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

http://www.urpl.gov.pl/pl/wyroby-medyczne/komunikaty-bezpiecze%C5%84stwa

 1. Link do Komunikatów bezpieczeństwa dotyczy produktów leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/komunikaty-bezpiecze%C5%84stwa-0

 1. Link do Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL)

http://leki.urpl.gov.pl/

https://www.leki-informacje.pl/index-lekow-search

 1. Link do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce

http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

5. Link do decyzji GIF dotyczy wycofania produktu leczniczego z obrotu (WC), wstrzymania ( WS) w obrocie lub jego dopuszczenia do obrotu (D)

Główny Inspektor Farmaceutyczny ( GIF )

https://www.gov.pl/web/gif

Wykaz świadczeń udzielanych

w DZIALE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania laboratoryjne pacjentom leczonym w: oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, POZ oraz pacjentom kierowanym przez innych świadczeniodawców i podmioty na podstawie zawartych umów, a także pacjentom nie posiadającym skierowań według cennika badań.

            Dział Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażony jest w najnowszej klasy aparaturę diagnostyczną i może poszczycić się szerokim wachlarzem badań.

Wykonujemy szczegółową diagnostykę pacjentów w zakresie:

 • Badania hematologiczne– morfologia, rozmaz krwi;
 • Badania układu krzepnięcia– PT, INR, APTT, D- dimery, fibrynogen;
 • Badanie moczu, płyny z jam ciała;
 • Badania kału– pasożyty,  test na lamblie – antygen Giardia Lamblia, antygen Helicobacter pylori, krew utajona, test Kerrego;
 • Badania z biochemii klinicznej– pełny panel cukrzycowy z HbA1c, lipidowy, kardiologiczny – Troponina I;
 • Badania immunochemii– tarczycy: TSH, fT3, fT4, PSA, wit.D3, Wit.B, kwas foliowy
 • Białka ostrej fazy– CRP;
 • Badania bakteriologiczne: w moczu i innych materiałach biologicznych, obecność toksyny A i B Clostridium difficile;
 • Badania wirusologiczne– HIV, HCV, HbsAg, anty Hbs, Rotawirusy, Adenowirusy w kale;
 • Badania serologiczne– grupa krwi, próba krzyżowa, odczyn Coombsa;
 • Markery wczesnego wykrywania choroby niedokrwiennej serca– NtproBNP;
 • Panele alergiczne, diagnostyka Celiakii;

Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej: dr n. przyr. Ewa Słojewska- Zaręba

Zastępca Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej: mgr Justyna Stępińska

 

DANE KONTAKTOWE

tel. 85 814 24 56

Punkt pobrań czynny od pon.- pt. 7:30 – 10:00

Wykaz świadczeń udzielanych

 w DZIALE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej:

Zadaniem Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej, jest wykonywanie badań radiologicznych pacjentom leczonym w oddziałach szpitalnych i poradniach Zakładu oraz pacjentom kierowanym przez innych świadczeniodawców i podmioty na podstawie zawartych umów,
a także pacjentom za odpłatnością po uzyskaniu skierowania.

Wykaz wykonywanych badań

 • badania rtg klatki piersiowej;
 • badania rtg. jamy brzusznej;
 • badania rtg układu kostnego;
 • przeglądowe układu moczowego;
 • badania rtg czaszki: P-A, boczne ,podstawy czaszki, zatok przynosowych, piramidy  kości skroniowych;
 • rtg w kierunku wykrycia ciał obcych;
 • badania: dróg moczowych, żółciowych, przewodu pokarmowego.

Pracownia USG

Świadczenia z zakresu USG:

 • usg tętnic kończyny dolnej metodą DOPPLER;
 • usg brzucha i przestrzeni zaotrzewnej;
 • usg tarczycy i przytarczyc;
 • usg tętnic domózgowych metodą DOPPLER;
 • usg jamy opłucnej;
 • usg przetoki tętniczo -żylnej metodą DOPPLER;
 • usg kończyn górnych lub dolnych;
 • usg powłok;
 • usg dołów podkolanowych;
 • usg nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
 • usg ślinianek;
 • usg układu moczowego -inne;
 • usg węzłów chłonnych;
 • usg kończyny dolnej w kierunku zakrzepicy;
 • usg moszny w tym jąder i najądrzy.

Kierownik

 • Izabella Wydrycka – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Lekarz:

 • Lek med. Artur Arkadiusz Czurak – Specjalista radiodiagnostyki
 • Lek med. Paweł Michalak – Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Lek med. Łukasz Popławski – Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Kierownik techników

 • Agnieszka Szydłowska – starszy tech. elektroradiologii

 

Dane Kontaktowe:

Pracownia RTG: tel. 85 81 42 433

 

Lekarz:

 • Lek med. Jan Bakier – Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

 

Dane Kontaktowe:

Pracownia RTG: tel. 85 81 42 400

 

Wykaz świadczeń udzielanych

w Pracowni Badań Nieinwazyjnych Serca

Świadczenia wykonywane w pracowni:

1. Echo serca

2. Próba wysiłkowa

3. Badanie Holter ekg oraz Holter ciśnieniowy

4. Badanie ekg

Pierwsze trzy badania wykonywane są tylko na potrzeby oddziałów i poradni, natomiast badanie ekg można również wykonać prywatnie.

Lekarz kierujący Pracownią Badań Nieinwazyjnych Serca

 • Luiza Przytuła- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii

Dane kontaktowe:  tel. 85 81 42 429

Skip to content