POWER

ministerstwo zdrowia
NFZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
współrealizuje projekt
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

 Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Dofinansowanie projektu:  96 771,11zł
Cel projektu:
ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.
Planowane efekty:
Sfinansowanie dodatkowych wynagrodzeń dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.
Wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.
Zakup ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców.
Okres realizacji:  23.10.2020 – 31.12.2020
ds
Skip to content