Dostępność

Snipaste_2021-09-13_11-13-27
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest
z Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 230 442,38 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami
Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. umówić się na wizytę on – line, w łatwiejszy sposób skomunikować się z pracownikami Przychodni POZ, a także zmodernizowane zostaną schody oraz podjazd m.in. dla wózków inwalidzkich.
Ponadto przebudowana zostanie rejestracja, w celu ułatwienia do niej dostępu.
 
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

 

Snipaste_2021-09-13_14-32-47
Skip to content