Fundusz przeciwdziałania covid-19 

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach realizuje zadanie pn.

Zakup videobronchoskopu diagnostycznego z integralnym zestawem do dezynfekcji i przechowywania.

Zadanie jest finansowane przez Wojewodę Podlaskiego z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach zadania zostanie zakupiony videobronchoskop z niezbędnym oprzyrządowaniem. Sprzęt będzie wykorzystywany przez Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc. Pozwoli na dokładną diagnostykę pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19.

Dofinansowanie 342 868,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 342 868,00 zł

 

Skip to content