O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach został utworzony na podstawie Zarządzenia Wojewody Białostockiego nr 145/98 z dnia 03.08.1998 r. wydanego na podstawie art. 36 i art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 91 z 1991 r. poz. 408 z późn. zmianami) poprzez przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Jego funkcjonowanie reguluje statut zatwierdzony przez Radę Powiatu Białostockiego. Zakład prowadzi działalność w Łapach przy ul. Janusza Korczaka 23 na terenie Powiatu Białostockiego. 

Zakład posiada nadany: NIP 966-13-19-909; REGON 050644804.

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu zdrowia, podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz promocja zdrowia.

Przedmiotem działalności Zakładu zgodnie ze statutem oraz wpisem do rejestru ewidencji jest:

  • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
  • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne
  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
  • uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz kształceniu osób wykonujących zawód medyczny 
  • promocja zdrowia

W skład Zakładu wchodzą zakłady lecznicze z jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

W strukturze Zakładu wyodrębnia się trzy zakłady lecznicze:

  1. Szpital
  2. Przychodnia
  3. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy