CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH RTG, USG, tk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2021
Dyrektora SP ZOZ w Łapach z dnia 23.10.2023 r.
Aneks Nr 6 z dnia 23.12.2022 r.

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

 I. BADANIA RADIOLOGICZNE 
LP. Rodzaj badaniacena
1ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ A-P68,00 zł
2ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ A-P I BOCZNE75,00 zł
3ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ DZIECKA68,00 zł
4ZDJĘCIE JAMY BRZUSZNEJ68,00 zł
5ZDJĘCIE CZASZKI A-P I BOCZNE75,00 zł
6ZDJĘCIE RTG TWARZOCZASZKI68,00 zł
7ZDJĘCIE RTG CELOWANE TWARZOCZASZKI68,00 zł
8ZDJĘCIE RTG PODSTAWY CZASZKI68,00 zł
9ZDJĘCIE OCZODOŁÓW A-P68,00 zł
10ZDJĘCIE ŻUCHWY DWIE PROJEKCJE75,00 zł
11ZDJĘCIE ŻUCHWY JEDNA PROJEKCJA68,00 zł
12ZDJĘCIE NOSA68,00 zł
13ZDJĘCIE USZU DWIE PROJEKCJE75,00 zł
14ZDJĘCIE SIODEŁKA TURECKIEGO68,00 zł
15ZDJĘCIE ZATOK68,00 zł
16ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO BOCZNE68,00 zł
17ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA C TRZY PROJEKCJE75,00 zł
18ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO A-P I BOCZNE75,00 zł
19ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA C BOCZNE BEZ OPISU16,00 zł
20ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S BEZ OPISU16,00 zł
21ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA TH A-P I BOCZNE75,00 zł
22ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA TH BOCZNE68,00 zł
23ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S BOCZNE BEZ OPISU16,00 zł
24ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S A-P I BOCZNE75,00 zł
25ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S BOCZNE 68,00 zł
26ZDJĘCIE KOŚCI OGONOWEJ BOCZNE68,00 zł
27ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA A-P STOJĄC68,00 zł
28ZDJĘCIE MIEDNICY 68,00 zł
29ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO A-P68,00 zł
30ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH OSIOWE68,00 zł
31ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH  A-P68,00 zł
32ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH 68,00 zł
33ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO68,00 zł
34ZDJĘCIE STAWÓW ŁOKCIOWYCH TRZY PROJEKCJE82,00 zł
35ZDJĘCIE STAWU ŁOKCIOWEGO DWIE PROJEKCJE75,00 zł
36ZDJĘCIE ŁOPATKI68,00 zł
37ZDJĘCIE OBOJCZYKA68,00 zł
38ZDJĘCIE ŻEBER 68,00 zł
39ZDJĘCIE MOSTKA BOCZNE68,00 zł
40ZDJĘCIE KOŃCZYNY GÓRNEJ [RAMIĘ/PRZEDRAMIĘ] A-P I BOCZNE75,00 zł
41ZDJĘCIE KOŚCI UDOWEJ JEDNA PROJEKCJA68,00 zł
42ZDJĘCIE KOŚCI UDOWEJ DWIE PROJEKCJE75,00 zł
43ZDJĘCIE PODUDZIA A-P I BOCZNE75,00 zł
44ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH TRZY PROJEKCJE82,00 zł
45ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH DWIE PROJEKCJE75,00 zł
46ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO JEDNA PROJEKCJA 68,00 zł
47ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO TRZY PROJEKCJE82,00 zł
48ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO DWIE PROJEKCJE75,00 zł
49ZDJĘCIE RĄK A-P68,00 zł
50ZDJĘCIE RĘKI JEDNA PROJEKCJA68,00 zł
51ZDJĘCIE NADGARSTKÓW A-P.68,00 zł
52ZDJĘCIE RĘKI DWIE PROJEKCJE75,00 zł
53ZDJĘCIE NADGARSTKA JEDNA PROJEKCJA68,00 zł
54ZDJĘCIE NADGARSTKA DWIE PROJEKCJE75,00 zł
55ZDJĘCIE STÓP TRZY PROJEKCJE82,00 zł
56ZDJĘCIE STOPY DWIE PROJEKCJE75,00 zł
57ZDJĘCIE STOPY JEDNA PROJEKCJA68,00 zł
58ZDJĘCIE RTG PIĘTY BOCZNE68,00 zł
59ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWYCH TRZY PROJEKCJE82,00 zł
60ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ DWIE PROJEKCJE75,00 zł
61ZDJĘCIE PALCA75,00 zł
62ZDJĘCIE RĄK DZIECI75,00 zł
63BADANIE KONTRASTOWE PRZEŁYKU110,00 zł
64BADANIE KONTRASTOWE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY110,00 zł
  II. BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE 
LP. Rodzaj badaniacena
1USG jamy opłucnej145,00
2USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 145,00
3USG gruczołu krokowego 145,00
4USG tarczycy i przytarczyc 145,00
5USG ślinianek 145,00
6USG piersi 145,00
7USG układu moczowego i inne 145,00
8USG klatki piersiowej 145,00
9USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 145,00
10USG węzłów chłonnych 145,00
11USG moszny w tym jąder i najądrzy 145,00
12USG kończyn górnych lub dolnych 145,00
13USG naczyń kończyn górnych – Doppler 160,00
14USG naczyń szyi – Doppler 160,00
15USG naczyń kończyn dolnych – Doppler 160,00
16USG powłok 145,00
17USG dołów podkolanowych 145,00
18USG kończyny dolnej w kierunku zakrzepicy 145,00
19USG innych obszarów układu naczyniowego –Doppler160,00
  III. INNE BADANIA 
LP. Rodzaj badaniacena
1EKG SERCA40,00 zł
2BADANIE SPIROMETRYCZNE41,00 zł
3PORADA W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ136,00 zł
4INIEKCJE WYKONANE W GABINECIE ZABIEGOWYM:
– PODSKÓRNE10,00 zł
– DOMIĘŚNIOWE10,00 zł
– DOŻYLNE15,00 zł
IV. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
LP.Rodzaj badaniacena
1TK głowy (mózgowie) bez kontrastu305,00
2TK głowy (mózgowie) z kontrastem490,00
3TK zatok bez kontrastu305,00
4TK zatok z kontrastem490,00
5TK angiografia głowy 515,00
6TK angiografia szyi515,00
7TK twarzoczaszka bez kontrastu300,00
8TK twarzoczaszka z kontrastem470,00
9TK oczodołów bez kontrastu295,00
10TK oczodołów z kontrastem495,00
11TK nosogradła bez kontrastu295,00
12TK nosogardła z konastem495,00
13TK kości skroniowych bez kontrastu305,00
14TK kości skroniowych z kontrastem495,00
15TK szyja bez kontrastu300,00
16TK szyja z kontrastem500,00
17TK szyjny kręgosłup bez kontrastu295,00
18TK szyjny kręgosłup z kontrastem505,00
19TK piersiowy kręgosłup bez kontrastu295,00
20TK piersiowy kręgosłup z kontrastem470,00
21TK L-S kręgosłup bez kontrastu295,00
22TK L-S kręgosłup z kontrastem470,00
23TK klatka piersiowa bez kontrastu305,00
24TK klatka piersiowa z kontrastem550,00
25TK angiografia klatki piersiowej510,00
26TK HRCT klatki piersiowej295,00
27TK jamy brzusznej bez kontrastu305,00
28TK jamy brzusznej z kontrastem550,00
29TK miednicy małej bez kontrastu305,00
30TK miednicy małej z kontrastem550,00
31TK angiografia jamy brzusznej i miednicy mniejszej650,00
32TK stawu lub kości długich górnej kończyn bez kontrastu295,00
33TK stawu lub kości długich górnej kończyn z kontrastem545,00
34TK stawu lub kości długich dolnej kończyny bez kontrastu295,00
35TK stawu lub kości długich dolnej kończyny z kontrastem545,00
36TK angiografia kończyn górnych i dolnych bez kontrastu500,00
37TK angiografia kończyn górnych i dolnych z kontarstem575,00
38TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu370,00
39TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem550,00
40TK inne okolice anatomiczne bez kontrastu 460,00
41TK inne okolice anatomiczne z kontrastem610,00
42TK przysadka bez kontrastu305,00
43TK przysadka z kontrastem495,00
44TK krtani bez kontrastem305,00
45TK krtani z kontrastem 495,00
46Duplikat wyniku CD/DVD10,00
Skip to content