poradnie - szpital łapy
Poradnie w szpitalu w łapach

PORADNIA CHIRURGICZNA

Rejestracja osobista: Budynek Administracji (parter) ul. Janusza Korczaka 23

Rejestracja telefoniczna: 85 814 24 17

 

 

Poradnia zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób przewodu pokarmowego, diagnostyką i leczeniem pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej, opieką poszpitalną nad pacjentami po zabiegach, wykonywaniem zabiegów z zakresu tzw. „małej chirurgii”.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Rejestracja osobista: Budynek główny Szpitala (parter) ul. Janusza Korczaka 23

Rejestracja telefoniczna: 85 814 24 17

Poradnia umożliwia diagnostyką i leczenie chorób serca, układu krążenia, chorób nadciśnieniowych.

PORADNIA URAZOWO – ORTOPEDYCZNA

Rejestracja osobista: Budynek główny Szpitala (parter) ul. Janusza Korczaka 23

Rejestracja telefoniczna: 85 715 24 17

Poradnia obejmuje opieką pacjentów z urazami i chorobami układu narządu ruchu: kości, stawów, mięśni, ścięgien, więzadeł.

PORADNIA  DIABETOLOGICZNA

Rejestracja osobista: Budynek Przychodni ul. Piaskowa 9

Rejestracja telefoniczna: 85 715 22 94 lub
85 833 40 08

 

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI DIABETOLOGICZNEJ

Dr n. med. Marzanna Makarewicz-Płońska, Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii ZOZ Łapy

Spec. Diabetologii;

Spec. Chorób Wewnętrznych

Spec. Medycyny Ratunkowej

Dr Magdalena Fedyk

Spec. Diabetologii

Spec Chorób wewnętrznych

 

Środa 11.30-18.00 Dr Marzanna Makarewicz-Płońska / Dr Magdalena Fedyk

Czwartek 9.00-14.00 Dr Marzanna Makarewicz-Płońska

Piątek 9.00-14.00 Dr Magdalena Fedyk

 

Edukacja diabetologiczna: pielęgniarka Barbara Jankowska – w godzinach pracy lekarzy

Dietetyk: Zuzanna Drągowska– godziny dobierane indywidualnie do potrzeb pacjenta

 

Poradnia zajmuje się rozpoznawaniem, profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz zapobieganiem powikłaniom cukrzycy, monitorowaniem stopnia wyrównania cukrzycy

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Rejestracja osobista: Budynek Przychodni ul. Piaskowa 9

Rejestracja telefoniczna: 85 715 22 94 lub
85 833 40 08

 

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI NEUROLOGICZNEJ

Dr Janina Ejsmont

Spec. Neurologii

Wtorek – 07:30 – 15:00

Środa – 07:30 – 17:30

Piątek – 07:30 – 15:00

Dr Anetta Sienkiewicz- Esposito

Spec. Neurologii

Poniedziałek- 09:00 – 15:00

Czwartek- 08:00 – 14:00

 

Poradnia zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem schorzeń neurologicznych, diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

PORADNIA NEFROLOGICZNA

Rejestracja osobista: Budynek Przychodni ul. Piaskowa 9

Rejestracja telefoniczna: 85 715 22 94 lub
85 833 40 08

 

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI NEFROLOGICZNEJ

dr Elżbietę Laudańską

Spec. Nefrologii

Spec. Chorób Wewnętrznych

Wtorek 15:00-20:00

Środa 15:00-20:00

Dr n. med. Joanna Goździkiewicz-Łapińska

Spec. Nefrologii

Spec. Geriatrii

Spec. Chorób Wewnętrznych

Czwartek- 09.00-15.00 ( pierwszy czwartek miesiąca)

Poradnia zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem  schorzeń nerek, diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami nerek.

PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH

Rejestracja osobista: Budynek Przychodni ul. Piaskowa 9

Rejestracja telefoniczna: 85 715 22 94 lub
85 833 40 08

 

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI NEFROLOGICZNEJ

dr Maria Niebrzydowska

Spec. Nefrologii

Spec. Chorób Wewnętrznych

Poniedziałek 12:00 – 15:00

 

Poradnia obejmuje leczeniem pacjentów z ranami przewlekłymi (trudno gojącymi się),
np. stopą cukrzycową, odleżynami, owrzodzeniami o podłożu naczyniowym. W zależności od stanu klinicznego pacjenta poradnia zapewnia kompleksowe leczenie rany – ambulatoryjne lub szpitalne (operacyjne).

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia do objęcia leczeniem w poradni kwalifikują się pacjenci z raną przewlekłą (z wyłączeniem owrzodzeń nowotworowych) występującą ponad 6 tygodni bez postępu gojenia od pierwszej udokumentowanej wizyty
u lekarza związanej z raną i rozpoczynającej proces leczenia.

Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy musi posiadać:

 • skierowanie od lekarza POZ/AOS/Szpitala;
 • informację o dotychczasowym leczeniu rany (leków stosowanych miejscowo,
  a w szczególności stosowanej antybiotykoterapii);
 • wyniki badań: morfologia, poziom glukozy/profil, poziom białka, INR, APTT, fibrynogen, EKG, cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, zalecane CRP i Hb glikowana;
 • kopie kart informacyjnych dotychczasowego leczenia szpitalnego;
 • listę zażywanych leków.

 

 •  

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Rejestracja osobista: Budynek Przychodni ul. Piaskowa 9

Rejestracja telefoniczna: 85 715 22 94 lub
85 833 40 08

 

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI DERMATOLOGICZNEJ

Dr n. med. Ewa Stefańska-Sulik

Spec. Dermatologii i Wenerologii

Czwartek 7.30-19.30

Poradnia zajmuje się leczeniem chorób przewlekłych skóry, leczeniem trądziku, łuszczycy, alergii skórnych.

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Rejestracja osobista: Budynek Przychodni ul. Piaskowa 9

Rejestracja telefoniczna: 85 814 22 94 lub
85 833 40 08

 

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ

Dr Robert Hojden

Spec. Otolaryngologii

Poniedziałek 8.00-14.00

Wtorek 8.00-14.00

Środa 11.00-18.00

 

 

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani i gardła.

PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rejestracja osobista: Budynek Administracji (parter) ul. Janusza Korczaka 23

Rejestracja telefoniczna: 85 814 24 17

Poradnia zapewnia opiekę poszpitalną pacjentom hospitalizowanym w Oddziale chorób wewnętrznych i diabetologii.

PORADNIA PEDIATRYCZNA

Rejestracja osobista: Budynek Administracji (parter) ul. Janusza Korczaka 23

Rejestracja telefoniczna: 85 814 24 17

Poradnia zapewnia opiekę poszpitalną pacjentom hospitalizowanym w Oddziale dziecięcym

PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA

Rejestracja osobista: Główny Budynek Szpitala (III piętro) ul. Janusza Korczaka 23

Rejestracja telefoniczna: 85 814 24 23

Poradnia zajmujemy się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób kobiecych, opieką nad kobietą ciężarną, leczeniem zaburzeń hormonalnych, profilaktyką
i diagnostyką chorób szyjki macicy, stanów zapalnych oraz opieką nad kobietą
w okresie menopauzy.

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Rejestracja osobista: Główny Budynek Szpitala, nowa część (parter)

Rejestracja telefoniczna: 85 814 24 12

Rejestracja i wydawanie wyników badań histopatologicznych – od wtorku do czwartku w godz. 8-15; piątek w godz. 8-12

Poniedziałek – nieczynny

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ

Rejestracja osobista: Główny Budynek Szpitala (II piętro)

Rejestracja telefoniczna: 85 814 24 33

PRACOWNIA ANESTOZJOLOGII

Rejestracja osobista: Główny Budynek Szpitala (II piętro)

Rejestracja telefoniczna: 85 814 24 33

 

 

 

Poradnia zajmuje się kwalifikowaniem chorych do znieczuleń przed zabiegami operacyjnymi i badaniami diagnostycznymi.

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Rejestracja osobista: Budynek Przychodni ul. Piaskowa 9

Rejestracja telefoniczna: 85 715 22 94 lub
85 833 40 08

 

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ

1. Dr Anna Plona

Spec. Endokrynologii

Spec. Chorób Wewnętrznych

Poniedziałek- 10.00-14.00

1.Dr Mariusz Rogucki

Spec. Endokrynologii

Poniedziałek- 15.30-19.30

2. Dr n. med. Łukasz Żukowski

Spec. Chorób Wewnętrznych

Wtorek- 15.30-19.30

3. Dr Beata Podgórska

Spec. Endokrynologii

Środa- 15.30-19.30

4. Dr n. med. Maria Kościuszko

Spec. Endokrynologii

Spec. Chorób Wewnętrznych

Spec. Diabetologii

Czwartek- 15.30-19.30

5. Dr Marta Stępniewska

Spec. Endokrynologii

Piątek- 15.30-19.30

6. Dr Anna Plona

Spec. Endokrynologii

Spec. Chorób Wewnętrznych

 

 

PORADNIA OKULISTYCZNA

Rejestracja osobista: Budynek Przychodni ul. Piaskowa 9

Rejestracja telefoniczna: 85 715 22 94 lub
85 833 40 08

 

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI OKULISTYCZNEJ

 1. Dr Paulina Sienicka

Spec. Okulistyki

Poniedziałek- 09.00-14.00

 1. Dr Joanna Biedawska-Sosińska

Spec. Okulistyki

Środa 08.00-15.30

 1. Dr n. med. Emil Saeed

Spec. Okulistyki

Środa 15.35-20.05

 

PORADNIA UROLOGICZNA

Rejestracja osobista: Budynek główny Szpitala (parter) ul. Janusza Korczaka 23

Rejestracja telefoniczna: 85 814 24 17

 

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI UROLOGICZNEJ

LEK. MED KONRAD ROGOWSKI

Wtorek – 15.30-19.30 Dr. n. med. JACEK KUDELSKI

Spec. w dziedzinie urologii

Środa 15.30-19.30

LEK. MED. MICHAŁ SOBOLEWSKI

Czwartek 15.30-19.30

Poradnia zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób układu moczowo – płciowego u mężczyzn i u kobiet, a także profilaktyką oraz diagnostyką chorób nerek i pęcherza.

PORADNIA Poradnia Gruźlicy i chorób płuc

Rejestracja osobista: Budynek główny Szpitala, ul. J. Korczaka 23

Rejestracja telefoniczna: 85 814 24 17

 

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI

Lek. Agnieszka Wojskowicz

Spec. chorób płuc

Poniedziałek-15:30 – 19:30

Lek. Dominik Siergiejko

Spec. chorób płuc

Środa 15:30 – 19:30

Lek. Swietłana Bolińska

Spec. chorób płuc

Piątek 15:30 – 19:30

 

 

 

 

Poradnia zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób płuc, w tym gruźlicy i nowotworów, diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami płuc oraz opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z  przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli.

 

 

Poradnia zapewnia profesjonalną pomoc medyczną pacjentom ze schorzeniami objawiającymi się m.in. bólem kręgosłupa i stawów obwodowych, a także osobom wymagającym rehabilitacji po przebytych urazach i operacjach.