Administracja
Numery Telefonów w Administracji szpitala
BUDYNEK D
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Urszula Łapińska
Dyrektor
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Jerzy Kułakowski
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-technicznych
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Bożena Kostro
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Beata Sikora
Z-ca dyrektora ds. Ekonomicznych / Główny Księgowy
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Ewa Zwierzyńska
Z-ca głównego księgowego
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Wiktoria Karska-Adamczuk
Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Medycznych
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Magdalena Płońska
Dział Spraw Pracowniczych Kierownik
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Janusz Gryko
Dział Logistyczny - Kierownik działu
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Marcin Ulanowski
Dział Administracyjno – Zaopatrzeniowy p.o. Kierownika działu
logo_9ecbefc10d7be54b20c0e31f66d71f1d_1x
Krzysztof Seredyński
Główny Specjalista d/s Inwestycji
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Edyta Piszczatowska
Dział Zamówień publicznych p.o. Kierownika działu
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Paweł Adamczuk
Dział Informatyki - Kierownik działu
logo_9ecbefc10d7be54b20c0e31f66d71f1d_1x
Agnieszka Zdrodowska
Sekretariat
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Krzysztof Bonisławski
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Skip to content