Administracja
Numery Telefonów w Administracji szpitala
BUDYNEK D
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Urszula Łapińska
Dyrektor
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Andrzej Stanisław Płoński
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Bożena Kostro
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Beata Sikora
Z-ca dyrektora ds. Ekonomicznych / Główny Księgowy
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Ewa Zwierzyńska
Z-ca głównego księgowego
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Wiktoria Karska
Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych p.o. Kierownika działu
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Magdalena Płońska
Dział Spraw Pracowniczych Kierownik
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Anna Hońko - Chmielewska
Dział Techniczny - p.o. Kierownika działu
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Marcin Ulanowski
Dział Administracyjno – Organizacyjny p.o. Kierownika działu
logo_9ecbefc10d7be54b20c0e31f66d71f1d_1x
Krzysztof Seredyński
Główny Specjalista d/s Inwestycji
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Edyta Piszczatowska
Dział Zamówień publicznych p.o. Kierownika działu
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Aneta Średzińska
Dział Higieny i Żywienia Kierownik działu
cropped-projekt-logo2-1-100x114
Paweł Adamczuk
Dział Informatyki - Kierownik działu
logo_9ecbefc10d7be54b20c0e31f66d71f1d_1x
Monika Michalska
Sekretariat