News
Przesunięcie konkursu ofert 02/03/2020
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarkę i ratownika medycznego
Sanitariusz Szpitalny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni Informatyka
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy kucharza lub pomocnika kucharza
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 01/01/2020
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarkę
Ogłoszenie konkursu 01/01/2020
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy dietetyka
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 18/12/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 18/12/2019
Aktualizacja zapisów Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 17/11/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 17/11/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 15/10/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 16/10/2019
Rozstrzygnięcie części konkursu oraz unieważnienie części postępowania 14/10/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 15/10/2019
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki
SP ZOZ w Łapach zatrudni do inspektora/specjalistę ds. Zamówień publicznych
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 14/10/2019
SP ZOZ w Łapach zatrudni do inspektora/specjalistę ds. Zamówień publicznych
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 13/09/2019
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy sanitariuszy szpitalnych
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 13/09/2019
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy opiekunów medycznych
Rozstrzygnięcie drugiej części konkursu ofert 10/08/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 12/08/2019
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 11/08/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 12/08/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 11/08/2019
Rozstrzygnięcie oraz przesunięcie części konkursu ofert 10/08/2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 10/08/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy diagnostów laboratoryjnych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy:
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy fizjoterapeutów
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki
Rozstrzygnięciu konkursu ofert 08/05/2019
Konkurs ofert nr 08/05/2019 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:
Rozstrzygnięciu konkursu ofert 07/04/2019 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Aktualizacja Ogłoszenia konkursu 07/04/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs 07/04/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 06/04/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs 06/04/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 04/03/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 05/03/2019
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs
SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy położną
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 02/02/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 3/03/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs
SP ZOZ w Łapach informuje
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy Kierownika Centralnej Sterylizatorni
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika farmaceutycznego
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy technika sterylizacji
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki
SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu 02/02/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/01/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna oraz Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
SP ZOZ w Łapach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018
SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie chirurgii ogólnej
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy pielęgniarki (Demo)
Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)