Konkurs

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

przesunięciu terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia Konkursu Ofert 02/03/2020 w zakresie

  • udzielania świadczeń pielęgniarskich kontraktowanych odrębnie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
  • udzielania świadczeń pielęgniarskich kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ w Łapach
Skip to content