News

przetarg-lapy

09 Mar: Zapytanie ofertowe „Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach”, Postępowanie nr DZP.ZO.3/2023

zakup i dostawę komputerów stacjonarnych oraz drukarek, prowadzone w ramach realizacji  projektu: „Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości…