PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Obecnie na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach trwa Remont i przebudowa dotychczasowego Oddziału Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologi.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość inwestycji 2 009 545,01 zł

Wartość dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 000 000,00

 


W 2018 roku zostało zrealizowane zadanie „Wyposażenie bloku operacyjnego, pracowni endoskopii
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Łapach”
INWESTYCJA ZOSTAŁA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA.
Całkowita wartość inwestycji 1 285 600,64 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA 986 598,43 ZŁ