PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach realizuje zadanie pn.

Zakup videobronchoskopu diagnostycznego z integralnym zestawem do dezynfekcji i przechowywania.

Zadanie jest finansowane przez Wojewodę Podlaskiego z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach zadania zostanie zakupiony videobronchoskop z niezbędnym oprzyrządowaniem. Sprzęt będzie wykorzystywany przez Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc. Pozwoli na dokładną diagnostykę pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19.

Dofinansowanie 342 868,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 342 868,00 zł


Obecnie na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach trwa Remont i przebudowa dotychczasowego Oddziału Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologi.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość inwestycji 2 009 545,01 zł

Wartość dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 000 000,00

 


W 2018 roku zostało zrealizowane zadanie „Wyposażenie bloku operacyjnego, pracowni endoskopii
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Łapach”
INWESTYCJA ZOSTAŁA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA.
Całkowita wartość inwestycji 1 285 600,64 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA 986 598,43 ZŁ

Skip to content