News
Przesunięcie konkursu ofert 02/03/2020
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 01/01/2020
Ogłoszenie konkursu 01/01/2020
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 18/12/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje
SP ZOZ w Łapach ogłasza rozstrzygnięcie oraz przesunięcie terminu rozstrzygnięcia części konkursu ofert 17/11/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 18/12/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert 17/11/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza rozstrzygnięcie, unieważnienie oraz przesunięcie zmiany terminu rozstrzygnięcia części konkursu ofert 17/11/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert 17/11/2019
Aktualizacja zapisów Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 17/11/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 17/11/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 15/10/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza rozstrzygnięcie oraz unieważnienie części konkursu ofert 16/10/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert 15/10/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 16/10/2019
Rozstrzygnięcie części konkursu oraz unieważnienie części postępowania 14/10/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 15/10/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 14/10/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 13/09/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 13/09/2019
Rozstrzygnięcie drugiej części konkursu ofert 10/08/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 12/08/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 11/08/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 12/08/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert 10/08/2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 11/08/2019
Rozstrzygnięcie oraz przesunięcie części konkursu ofert 10/08/2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 10/08/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:
SP ZOZ w Łapach ogłasza unieważnienie konkursu ofert 9/07/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie terminu składania konkursu ofert 9/07/2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 9/07/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:
Rozstrzygnięciu konkursu ofert 08/05/2019
Konkurs ofert nr 08/05/2019 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:
Rozstrzygnięciu konkursu ofert 07/04/2019 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Aktualizacja Ogłoszenia konkursu 07/04/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs 07/04/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 06/04/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs 06/04/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 04/03/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 05/03/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 02/02/2019
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 3/03/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs
SP ZOZ w Łapach informuje
SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu 02/02/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/01/2019
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna oraz Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
SP ZOZ w Łapach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018
SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018
SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie chirurgii ogólnej
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs (Demo)
Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń (Demo)
Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia ofert (Demo)
Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w stacji dializ (Demo)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie geriatrii (Demo)