Fundusz MEDYCZNY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach realizuje projekt w ramach konkursu organizowanego przez Ministra Zdrowia z programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.
Wartość projektu: 2 631 596 zł
Dofinansowanie: 2 631 596 zł
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w aparaturę medyczną i sprzęt oraz pracowni diagnostycznych z nim współpracujących.
Skip to content