ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2018 ROKU ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ZADANIE „WYPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, PRACOWNI ENDOSKOPII
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH”
INWESTYCJA ZOSTAŁA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 285 600,64 ZŁ
KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA 986 598,43 ZŁ
Skip to content