WAŻNE TELEFONY

WAŻNE NUMERU TELEFONÓW:

Lokalizacja Numer Telefonu
Administracja
Sekretariat 85 81-42-438
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Gł. księgowy 85 81-42-448
Dział Finansowo – Księgowy 85 81-42-427
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 85 81-42-437
Dział Spraw Pracowniczych 85 81-42-418
Dział techniczny – Kierownik 605 606 900
Dział techniczny 85 81-42-493
Dział Higieny i Żywieni 691 106 108
Dział Administracyjno –Organizacyjny 85 81-42-426
Dział Zamówień Punlicznych 85 81-42-451
Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych 85 81-42-421
INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
Przychodnia specjalistyczna – ul. J. Korczaka 85 814 24 17
Przychodnia specjalistyczna – ul. Piaskowa 85 833 40 08 lub 85 715 22 94
Poradnia ginekologiczna 85 81-42-423
Szpitalny Oddział Ratunkowy

85 814 24 07 – Rejestracja
85 814 24 16 – Pielęgniarki
85 814 24 66– Lekarze

Stacja dializ pokój lekarski 85 814 24 52
Stacja dializ pielęgniarka oddziałowa 85 814 24 28
Stacja dializ – dyżurka pielęgniarek 85 814 24 53
Apteka szpitalna 85 814 24 57
Pracownia USG 85 814 24 29
Pracownia RTG 85 814 24 33
Pracownia Tomografii komputerowej 85 814 24 00
Pracownia endoskopii 85 814 24 12
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 85 814 24 65
O. dziecięcy – dyżurka pielęgniarek 85 814 24 20
O. dziecięcy – ordynator 85 814 24 31
O. dziecięcy – pokój lekarski 85 814 24 32
O. chorób wewnętrznych i diabetologii (oddział Covidowy)– ordynator 85 814 24 22
O. chorób wewnętrznych i diabetologii (oddział Covidowy) – pokój lekarski 85 814 24 41
O. chorób wewnętrznych i diabetologii (oddział Covidowy) – dyżurka pielęgniarek 85 814 24 42 oraz 85 81 42 491
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 85 814 24 56
O. Chirurgii – dyżurka pielęgniarek 85 814 24 24
O. Chirurgii – pokój lekarski 85 814 24 61
O. Chirurgii – ordynator 85 814 24 25
Anestezjolodzy 85 814 24 58
Blok operacyjny 85 814 24 59
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kierownik Jolanta Witkowska 85 814 24 03
Pielęgniarka oddziałowa 85 814 24 02
Sala intensywnej terapii 85 814 24 04
Pokój lekarski 85 814 24 05
Centralna sterylizatornia 85 814 24 06
Pralnia 85 814 24 49
Podstawowa Opieka Zdrowotna 85 715 22 94 /605 122 100 /85 833 40 08
Rehabilitacja lecznicza 603 804 100

 

FAX SZPITALA:  85 814-24-54

 

Skip to content