WAŻNE TELEFONY

                                                                              WAŻNE NUMERU TELEFONÓW:

SKRZYNKA PODAWCZA : SPZOZLapy

 

Lokalizacja Numer Telefonu
Administracja
Sekretariat (85) 814 24 38
Dyrektor (85) 814 24 38
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Gł. księgowy (85) 814 24 38
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa (85) 814 24 37
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych (85) 814 24 48
Dział Finansowo – Księgowy (85) 814 24 27
Dział Spraw Pracowniczych (85) 814 24 18
Dział Logistyki – Kierownik 605 606 900
Dział Logistyki (85) 814 24 26
Dział Administracyjno – Zaopatrzeniowy (85) 814 24 26
Dział Zamówień Punlicznych (85) 814 24 51
Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych (85) 814 24 21
Dział Informatyki (85) 814 24 38
Główny Specjalista ds. Inwestycji (85) 814 24 26
Główny Specjalista ds. Funduszy Unijnych (85) 814 24 51
INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
Przychodnia specjalistyczna – ul. J. Korczaka

Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Chorób Wewnętrznych
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
Poradnia Anestezjologiczna
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

(85) 814 24 17
Przychodnia specjalistyczna – ul. Piaskowa 9

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
Poradnia Laryngologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych

(85) 833 40 08 lub
(85) 715 22 94
Rehabilitacja
  603 804 100
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Porada Ambulatoryjna (85) 814 24 35
Porada Wyjazdowa
(85) 333 30 04
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Rejestracja (85) 814 24 07
Pokój pielęgniarski (85) 814 24 16
Pokój lekarski (85) 814 24 66
Oddział Chirurgiczny
Lekarz kierujący oddziałem
(85) 814 24 25
Pokój lekarski
(85) 814 24 61
Dyżurka pielęgniarek
(85) 814 24 24
Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc
Lekarz kierujący oddziałem
(85) 814 24 23
Pokój lekarski
(85) 814 24 41
Dyżurka pielęgniarek
(85) 814 24 42
Oddział Ginekologiczny
Pokój lekarski
(85) 814 24 08
Pielęgniarka oddziałowa
(85) 814 24 76
Dyżurka pielęgniarek
(85) 814 24 74
Oddział Anestezjologiczny i Intensywnej Terapii
Lekarz kierujący oddziałem
(85) 814 24 03
Pokój lekarski
(85) 814 24 05
Pielęgniarka oddziałowa
(85) 814 24 02
Dyżurka pielęgniarek
(85) 814 24 04
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy / Oddział Paliatywny
Pielęgniarka oddziałowa
(85) 814 24 65
Dyżurka pielęgniarek
(85) 814 24 47
Pokój Lekarski
(85) 814 24 32
Sekretarka Oddziałowa
(85) 814 24 36
Stacja Dializ
Pokój lekarski
(85) 814 24 52
Pielęgniarka oddziałowa
(85) 814 24 28
Dyżurka pielęgniarek
(85) 814 24 53
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
(85) 814 24 59
Blok Operacyjny – Anestezjolog
(85) 814 24 58
Pracownia USG
  (85) 814 24 29
Pracownia RTG
  (85) 814 24 33
Laboratorium
  (85) 814 24 56
Pracownia Tomografii Komputerowej
  (85) 814 24 00
Pracownia Endoskopii
  (85) 814 24 12
Centralna Sterylizatornia
  (85) 814 24 06
Apteka Szpitalna
  (85) 814 24 57
Magazyn Szpitala
  (85) 814 24 64
Kuchnia
 
(85) 814 24 13
Pralnia
  (85) 814 24 49
FAX SZPITALA:
  (85) 814 24 54

 

 

Skip to content