SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy sanitariuszy szpitalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni

  • sanitariuszy szpitalnych

Wymagania:

  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
  • ukończony kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy.

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content