Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

  • Zakres: udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Skip to content