Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 06/04/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnychw zakresie

  • Udzielania świadczeń lekarskich w Poradni Urazowo–Ortopedycznej
  • Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ w Łapach
Skip to content