KONKURS

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH OGŁASZA KONKURS 06/11/2020 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

– Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ w Łapach

– Udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Łapach

Edytowano 20.11.2020

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach informuję o  przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu Ofert 06/11/2020 w zakresie:
  • Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  w SP ZOZ w Łapach
  • Udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników
    medycznych w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ w Łapach

Edytowano 08.12.2020

Edytowano 11.12.2020

Skip to content