„Dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” - DAO.262.ZO.11/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Edytowano 25.11.2020

Edytowano 26.11.2020

Edytowano 27.11.2020

Edytowano 30.11.2020

Skip to content