Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Postępowanie konkursowe  2/03/2017

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 – Oferta

Załącznik 2 – Formularz ofertowy

Załącznik 2A – Formularz ofertowy

Załącznik 2B – Formularz ofertowy

Załącznik 3 – Oświadczenie

Załącznik 4 – Oświadczenie dot. polisy ubezpieczeniowej

Załącznik 5 – Oświadczenie (podmiot leczniczy NZOZ)

Załącznik 6 – Lista osób udzielających świadczeń w ramach umowy

Załącznik 7 – 

Załącznik 8 – Umowa

Przesunięcie terminu
Edytowano 30.03.2017

Przyjęte oferty

Rozstrzygnięcie konkursu
Edytowano 04.04.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content