Wykonanie usług pralniczych (Demo)

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie usług pralniczych”

Nr sprawy: SP ZOZ VII/ 3/2017/ZO

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Instotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 3 Wykaz instrukcji i procedur

Załącznik do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze ofert
Edytowano 24.03.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content