Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Szpitala w Łapach (Demo)

„Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Szpitala w Łapach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Nr sprawy: ZP/2/2017/PN

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis wraz z wyceną

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 3 – Oferta

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie GK

Otwarcie ofert
Edytowano 21.03.2017

Ogłoszenie wyników
Edytowano 03.04.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content