Zapytanie Ofertowe – Usługi odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych z siedziby SP ZOZ w Łapach (Demo)

Zapytanie ofertowe – Usługi odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych z siedziby SP ZOZ w Łapach

Nr sprawy: SP ZOZ VII/ 2/2017/ZO

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo cenowy

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 3 – Harmonogram

Zawiadomienie
Edytowano 01.03.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content