Dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych (Demo)

Dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych wraz z dzierżawa 2 szt. aparatów do hemodializ na okres 27 miesięcy do SP ZOZ w Łapach

nr sprawy: ZP/1/2017/PN

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Oferta techniczna

Załącznik nr 3 – Oferta

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie

Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania

Zmiana ogłoszenia:

Ogłoszenie

Formularz asortymentowo-cenowy

Oferta
ZMIANA TERMINU SKŁADANI OFERT NA DZIEŃ 27-02-2017 GODZINA 11:00
Edytowano 16.02.2017

Informacja z otwarcia ofert
Edytowano 28.02.2017

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Edytowano 07.03.2017

Skip to content