Zamówienie – wykonanie robót budowlanych (Demo)

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii” na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Korczaka 23

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1

Załączniki 2
 

Załączniki w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi
Edytowano 01.02.2017

Zbiorcze zestawienie ofert
Edytowano 06.02.2017

Wybór Oferty
Edytowano 22.02.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content