Aktualizacja Ogłoszenia konkursu 07/04/2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

aktualizacji treści  Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w zakresie Poradni Urazowo-Ortopedycznej.

Skip to content