Zapytanie ofertowe: ,,Usługa pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanych na potrzeby SPZOZ w Łapach ”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dot.:

Usługa pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacjiinwestycji budowlanych na potrzeby SPZOZ w Łapach

Numer postępowania DAO.262.ZO.3/2019

Aktualizacja 16.05.2019

Aktualizacja 17.05.2019

Skip to content