Rozstrzygnięciu konkursu ofert 07/04/2019 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert 07/04/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  • Udzielania świadczeń lekarskich w Poradni Chirurgii Ogólnej

oraz unieważnieniu konkursu ofert  w zakresie

Udzielania świadczeń lekarskich w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

Skip to content