Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy

pielęgniarki w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym

– pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Wymagania:

-Aktualne prawo wykonywania zawodu

Mile widziane:

– specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub

– kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego

oraz

pielęgniarkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Wymagania:

Zgodne z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. z późn .zm. o podstawowej opiece zdrowotnej

– pielęgniarki w Stacji Dializ

Wymagania:

– pielęgniarka posiadająca potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacje: przeszkolenie w stacji dializ lub kurs specjalistyczny w zakresie dializoterapii, lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub pielęgniarstwa internistycznego

Aktualne prawo wykonywania zawodu

Mile widziane:

– doświadczenie zawodowe w Stacji Dializ.

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content