Praca -pielęgniarki na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni do pracy

pielęgniarki na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii

Wymagania:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • pielęgniarka posiadająca potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe wynikające z przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej,
  • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. J.Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 814-24-18

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content