Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: Położnictwo i ginekologia – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – poradnia położniczo-ginekologiczna

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego
Załącznik nr 1
Edytowano 29.11.2017