Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach (Demo)

Nr sprawy: ZP/12/2017/PN

„Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na  potrzeby SP ZOZ w Łapach

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – IPPU

Załącznik nr 3 – Oferta

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie GK

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania cz2.
Edytowano 01.12.2017

Otwarcie ofert
Edytowano 05.12.2017

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content