SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni

  • pielęgniarkę do Poradni Chirurgicznej
  • pielęgniarkę do Poradni Otolaryngologicznej

Wymagania:

  • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Mile widziane:

  • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub onkologicznego i/lub (dot. poradnia chirurgiczna)
  • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego lub chirurgicznego (dot. poradnia otolaryngologiczna)
  • kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych i/lub

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content