SP ZOZ w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu części postępowania,

unieważnieniu części postępowania 

oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w części pozostałej 

w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

ogłoszonego 06.02.2019r., nr 02/02/2019

Skip to content