SP ZOZ w Łapach pilnie zatrudni do pracy Kierownika Centralnej Sterylizatorni

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

pilnie zatrudni do pracy

  • Kierownika Centralnej Sterylizatorni

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lub
  • wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 6 lat pracy w zawodzie 
  • znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office
  • umiejętność pracy w zespole

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23 lub
sekretariat@szpitallapy.pl
tel. 85 81 42 418

Skip to content