Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

o rozstrzygnięciu części postępowania oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w części pozostałej w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 20.11.2018r., nr 11/11/2018.

Ogłoszenie

Skip to content