KONKURS


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

informuje o aktualizacji zapisów Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w zakresie

  • udzielania świadczeń w Poradni Neurologicznej, zgodnie z treścią ogłoszenia
Skip to content