Rozpoznanie cenowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: zaproszenie do składania ofert w ramach rozpoznania cenowego dot.

Udzielenie pożyczki w kwocie 1 000 000 zł na potrzeby SP ZOZ w Łapach.

Nr postępowania: DAO.262.RC.10/2019


Odpowiedzi na pytania:

Edytowano 10.12.2019

Edytowano 10.12.2019

Edytowano 10.12.2019

Edytowano 12.12.2019

Edytowano 18.12.2019

Edytowano 20.12.2019

Skip to content