Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

„Wykonanie robót instalacyjnych polegających na naprawie poprzez modernizację, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń Stacji Uzdatniania Wody

Numer postępowania: DAO.262.ZO.11/2019

Edytowano 13.12.2019

Edytowano 30.12.2019

Skip to content