KONKURS


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs 17/11/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  • udzielania świadczeń w Stacji Dializ
  • udzielania świadczeń w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym
  • udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym
  • udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgicznym
  • udzielania świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
  • udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • udzielania świadczeń w ramach radiodiagnostyki ogólnej (RTG, USG)
  • udzielania świadczeń w Poradni Neurologicznej
Skip to content