Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

„Dostawa wyrobów medycznych m.in. materiałów szewnych i siatek przepuklinowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Numer postępowania: DAO.262.ZO.10/2019

Edytowano 03.12.2019

Edytowano 09.12.2019

Edytowano 10.12.2019

Edytowano 13.12.2019

Edytowano 18.12.2019

Skip to content