Dostawa zestawów komputerowych.
Nr postępowania: DAO.262.RC.9/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza: zaproszenie do składania ofert w ramach rozpoznania cenowego dot. Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach. Nr postępowania: DAO.262.RC.9/2019

Edytowano 25.11.2019

Edytowano 26.11.2019

Edytowano 27.11.2019

Skip to content