KONKURS


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs 01/01/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  • ortopedii i traumatologii ruchu oraz
  • udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ w Łapach
Skip to content