Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni fizjoterapeutę w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Wymagania zgodne z Ustawą o z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Oferty prosimy kierować na adres:
SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23
lub sekretariat@szpitallapy.pl
tel. 85 81 42 438

Skip to content