Rozstrzygnięcie konkursu ofert 11/08/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert 11/08/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  • udzielania  świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, pełnienia roli kierownika POZ
Skip to content